logo Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
Powróć do: Szkoła

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 IM. JANA PAWŁA II W SZTUMIE

Konto Rady Rodziców
nowe konto
22 8309 0000 0000 6397 2000 0010

Komitet rodzicielski
składka 60 zł

10% zwrotu dla klasy na koniec roku szkolnego np. 21 *60 zł = 1260 zł, 126 zł zwrot jako dodatkowe pieniądze klasowe

rodzina